పిహెచ్ రేడియాలజీ ఆంకాలజీ సొసైటీ సెల్ టవర్లపై సాధారణ అపోహలను తొలగించింది

చాలా మంది గృహయజమానుల సంఘాలు నమ్ముతున్న దానికి విరుద్ధంగా, సెల్ సైట్ల సామీప్యత తెలిసిన ఆరోగ్య ప్రమాదాలకు కారణం కాదని స్థానిక రేడియేషన్ అథారిటీ పునరుద్ఘాటించింది. ఫిలిప్పీన్ రేడియాలజీ ఆంకాలజీ