97 ఏళ్ల జూడో మాస్టర్ ఒలింపిక్స్‌లో పతకాల కంటే ‘స్పిరిట్’ ఉంచాడు

గర్వంగా రెడ్ బెల్ట్ అతనిని చరిత్రలో అత్యధిక ర్యాంకు పొందిన 15 జపనీస్ జూడో మాస్టర్లలో ఒకరిగా గుర్తించింది, 97 ఏళ్ల ఇచిరో అబే టోక్యో 2020 ఒలింపిక్స్‌లో క్రీడ యొక్క స్వదేశానికి తిరిగి రావాలని ఆశిస్తున్నాడు