అవును, ఆసియా తెల్లటి చర్మంతో నిమగ్నమై ఉంది

1990 ల చివరలో మెలానియా కాబే వాహన ప్రమాదంలో తన భర్తను కోల్పోయాడు. ఆమె నలుగురు పిల్లలలో ఇద్దరు కాలేజీకి వెళ్ళబోతున్నప్పుడు, హాంకాంగ్‌లో గృహ సహాయక ఉద్యోగాన్ని అంగీకరించడం తప్ప ఆమెకు సహాయం లేదు. ఆమె మూడేళ్ల తర్వాత సింగపూర్‌కు వెళ్లి, ఐదేళ్లపాటు అక్కడే ఉండి, చివరికి ఒక విదేశీ దౌత్యవేత్త ఇటలీకి తీసుకువచ్చినప్పుడు ఐరోపాకు చేరుకుంది.