బాధితులు మరియు రక్షకులు: మహమ్మారి మధ్య సెక్స్ పని

(రెండు భాగాలలో మొదటిది) (గమనిక: ఈ వ్యాసం కోసం ఇంటర్వ్యూ చేసిన సెక్స్ వర్కర్ల పేర్లు మారుపేర్లు లేదా ఇంటర్నెట్ వ్యక్తిత్వం.) మనీలా, ఫిలిప్పీన్స్ - డెలిలా, 23 సంవత్సరాలు, సెక్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు