ప్రొక్రియేట్‌లో లేయర్ అస్పష్టతను ఎలా మార్చాలి

దాదాపు ప్రతి సాఫ్ట్‌వేర్ కొనుగోలు సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్రాతిపదికన పని చేస్తున్న ప్రపంచంలో, మీరు ఒక సారి ప్రోక్రియేట్ వంటి అద్భుతాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చని తెలుసుకోవడం